Khẩu trang Karibon là một hệ thống tái sinh nguồn không khí độc đáo.

Hệ thống này bao gồm một lớp bên trong và một lớp bên ngoài làm từ lụa nguyên chất, lớp lọc bụi được dệt và một lớp vải than hoạt tính.

Lớp vải than hoạt tính có khả năng ngăn giữ và hút các hoá chất hữu cơ lớn trong khói từ các phương tiện giao thông. Lớp vải than hoạt tính này có khả năng giữ được tổng số lượng hoá chất hữu cơ lớn bằng với khối lượng của nó trong những điều kiện phù hợp.

Lớp lụa nguyên chất được dệt với chất lượng cao và có khả năng hút giữ được rất nhiều loại phần tử bụi khác nhau.

Thử nghiệm thực tế đã cho thấy rằng sau 25 lần giặt, tương đương với 6 tháng sử dụng, khẩu trang Karibon vẫn có khả năng loại bỏ được các phần tử bụi nhỏ nhất.

Not that we needed to be told but air quality monitoring studies have found air quality in Hanoi and Ho Chi Minh city is extremely polluted.

Karibon facewear contains proven and tested anti-pollution technology – without compromising your comfort or style.

Karibon facewear include an inner and outer layer of pure silk, unwoven dust filter and a layer of activated carbon cloth.

The activated carbon cloth (ACC) can capture large organic chemicals found in traffic fumes. The ACC can capture up to its own weight in certain organic chemicals under the right conditions

The silk lining has an ultra-fine weave that can block a wide range of dust particles.

The dust filter is a blend of unwoven cotton and nylon that can trap and hold dust particles. Independent testing found the masks were capable of removing ultra-fine particles after 25 washes – equivalent to 6 months of use.